Reference 2008 - Geodézie Podyjí, s.r.o.

Práce pro katastr nemovitostí, oceňování nemovitostí, práce v inženýrské geodézii
přeskočit navigaci / na obsah

Levý sloupec:

Geodézie Podyjí, s.r.o.
Pražská 1706/37
669 02 Znojmo

tel.: +420 515 222 305
e-mail:


Obsah:

Reference 2008

Svazek obcí Bohutice, Olbramovice, Branišovice - podklady pro projekt ČOV a kanalizace

Místní komunikace, vytyčení a skutečné provedení stavby - Colas CZ a.s.

Rekonstrukce páteřní optické sítě ve Znojmě - UPC Česká republika a.s.

Záborový elaborát komunikace - SÚS JmK

Holubice, Kotlasy, Bystřice nad Pernštejnem, kubatury skládek kameniva - Colas CZ a.s.

Znojemský hrad

Dokumentace skutečného stavu, polohopisné a výškopisné zaměření, půdorys (1. PP, 1. NP, 2.NP, 3. NP), příčné, podélné řezy a pohledy objektu Znojemského hradu - Město Znojmo.

Znojemský hrad
Znojemský hrad
Znojemský hrad
 

Dokumentace skutečného provedení rekonstrukce silnice

Silnice II/398 mezi obcemi Pavlice - Boskovštejn, Boskovštejn – Jevišovice, Mikulovice – Horní Dunajovice a Mikulovice – kříž. se sil. II/399 - Strabag a.s.