O společnosti - Geodézie Podyjí, s.r.o.

Práce pro katastr nemovitostí, oceňování nemovitostí, práce v inženýrské geodézii
přeskočit navigaci / na obsah

Levý sloupec:

Geodézie Podyjí, s.r.o.
Pražská 1706/37
669 02 Znojmo

tel.: +420 515 222 305
e-mail:

Reference

OC Znojmo - práce odpovědného geodeta

Pegas Přímětice - práce odpovědného geodeta

Vertex Hodonice - práce odpovědného geodeta

Klášterní konvent - polohopisné a výškopisné zaměření, stavební plány objektu

Znojemský hrad - dokumentace skutečného stavu, polohopisné a výškopisné zaměření...

Obchvat Znojmo - práce odpovědného geodeta

REKONSTRUKCE ROTUNDY sv. Kateřiny - zaměření po demontáži střechy


Obsah:

O firmě Geodézie Podyjí, s.r.o.

Firma Geodézie Podyjí, s. r. o. je firma, která se zabývá pracemi v oblasti nemovitostí - komplexní geodetické práce včetně oceňování nemovitostí.

Předchůdce firmy - Geodetická kancelář - Ing. Miloš Pelant zahájila svoji činnost ke dni 1. 1. 1994. Po celou dobu své činnosti měla cca 15 pracovníků, většinou zkušených, kteří získali praxi v bývalém Středisku geodézie Znojmo, později na pracovišti Znojmo, bývalého Státního podniku Geodézie Brno. V roce 2005 změnila firma svoji právní formu z fyzické osoby na právnickou - nový název firmy je - Geodézie Podyjí, s.r.o.

Firma má v současné době cca 14 pracovníků, z nichž 6 má vysokoškolské vzdělání. Tři pracovníci vlastní úřední oprávnění podepisovat výsledky zeměměřických činností dle §13 odst. 1 zák. 200/94 Sb.

Firma je plně vybavena pro zeměměřické práce jak v oblasti katastru nemovitostí, tak v inženýrské geodézii. Pro sběr dat má k dispozici 4 totální stanice včetně GPS a samozřejmě příslušnou výpočetní techniku. Práce v katastru nemovitostí zpracovává v programovém prostředí Kokeš, práce v inženýrské geodézii v programovém prostředí Microstation V8i včetně nadstaveb MGEO, Techline, HSI tools, DMT. Pro práce v GIS používáme produkty firmy ESRI.

Od svého vzniku firma zpracovává cca 1 000 zakázek ročně. Firma vyhotovila digitální technickou mapu města Znojma a v současné době je pro město Znojmo jejím správcem.

Firma digitálně zaměřila cca 70 obcí převážně na okresu Znojmo.

Od roku 2007 je firma zapsána v seznamu doporučených firem pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb a předprojektového zaměření staveb pro E.ON ČR.

Od roku 1998 vykonává firma pro pozemkový fond České republiky na základě uzavřené mandátní smlouvy některé činnosti - převážně v oblasti přípravy technických podkladů pro převod pozemků a v oblasti řešení nájemních vztahů k nemovitostem.

Přehled činností společnosti >>