Činnosti společnosti - Geodézie Podyjí, s.r.o.

Práce pro katastr nemovitostí, oceňování nemovitostí, práce v inženýrské geodézii
přeskočit navigaci / na obsah

Levý sloupec:

Geodézie Podyjí, s.r.o.
Pražská 1706/37
669 02 Znojmo

tel.: +420 515 222 305
e-mail:

Reference

OC Znojmo - práce odpovědného geodeta

Pegas Přímětice - práce odpovědného geodeta

Vertex Hodonice - práce odpovědného geodeta

Klášterní konvent - polohopisné a výškopisné zaměření, stavební plány objektu

Znojemský hrad - dokumentace skutečného stavu, polohopisné a výškopisné zaměření...

Obchvat Znojmo - práce odpovědného geodeta

REKONSTRUKCE ROTUNDY sv. Kateřiny - zaměření po demontáži střechy


Obsah:

Činnosti společnosti Geodézie Podyjí, s.r.o.

Provádíme všechny geodetické práce v katastru nemovitostí - geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, poradenskou činnost, oceňování nemovitostí - včetně znaleckých posudků, tržních ocenění a obvyklých cen, práce v inženýrské geodézii - podklady pro projektovou činnost, práce pro obce i správce inž. sítí, činnost odpovědného geodeta a pod.

Práce pro katastr nemovitostí:

Geometrické plány pro zaměřování budov

 • rodinných domů, rekreačních a zahradních chat, garáží,výrobních objektů a pod.
 • rozestavěných pro hypotéky
 • dokončených pro kolaudaci

Geometrické plány pro dělení pozemků a budov

 • oddělování stavebních míst
 • oddělování částí pozemků pro kupní smlouvy
 • reálné dělení pozemků
 • zaměřování změn průběhů hranic

Geometrické plány pro věcná břemena

 • pro práva obsluhy a údržby inženýrských sítí
 • pro práva chůze a jízdy po části pozemku
 • pro jiná práva k části pozemku

Vytyčování hranic pozemků

 • pozemků katastru nemovitostí
 • pozemků přídělových parcel
 • stavebních pozemků pro stavbu oplocení

Práce v oblasti oceňování nemovitostí:

Znalecké posudky na cenu nemovitostí (staveb a pozemků)

 • stanovení administrativních cen (dle cenového předpisu)
 • stanovení v místě obvyklých cen pro dědická řízení
 • stanovení tržních cen

Ohledně všech nemovitostí poskytujeme poradenský servis včetně případného zajištění sepsání převodních smluv.

Práce v inženýrské geodézii:

Pro stavební a projekční firmy:

 • podklady pro projekční práce včetně zobrazení průběhu inženýrských sítí
 • stavební plány stávajích objektů v digitální formě
 • vytyčování staveb - činnost odpovědného geodeta
 • vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb
 • měření posunů, sedání, určování kubatur a pod.

Pro drobné stavebníky:

 • mapové podklady pro projekt stavby
 • založení staveb včetně laviček
 • skutečné provedení staveb - rodinných domů, chat, bazénů, jímek, studen a podobně.

Pro obce a města:

 • zhotovení přehledných účelových map a plánů
 • zpracování Digitální technické mapy města
 • správa a údržba digitální technické mapy
 • podklady pro pasport kanalizace, vodovodu
 • digitalizace a vektorizace mapových podkladů