Vítejte - Geodézie Podyjí, s.r.o.

Práce pro katastr nemovitostí, oceňování nemovitostí, práce v inženýrské geodézii
přeskočit navigaci / na obsah

Levý sloupec:

Geodézie Podyjí, s.r.o.
Pražská 1706/37
669 02 Znojmo

tel.: +420 515 222 305
e-mail:

Reference

OC Znojmo - práce odpovědného geodeta

Pegas Přímětice - práce odpovědného geodeta

Vertex Hodonice - práce odpovědného geodeta

Klášterní konvent - polohopisné a výškopisné zaměření, stavební plány objektu

Znojemský hrad - dokumentace skutečného stavu, polohopisné a výškopisné zaměření...

Obchvat Znojmo - práce odpovědného geodeta

REKONSTRUKCE ROTUNDY sv. Kateřiny - zaměření po demontáži střechy


Obsah:

Vítejte na stránkách Geodézie Podyjí, s.r.o.

Firma Geodézie Podyjí, s. r. o. je firma, která se zabývá pracemi v oblasti nemovitostí - komplexní geodetické práce včetně oceňování nemovitostí.

Od svého vzniku firma zpracovává cca 1 000 zakázek ročně. Firma vyhotovila digitální technickou mapu města Znojma a v současné době je pro město Znojmo jejím správcem.

Volné pozice

Přijmeme technika - řidiče pro převážně práce v terénu.
Bližší informace: Ing. Pelant, tel. 737 716 590

Naše služby

Oceňování nemovitostí

Oceňování včetně znaleckých posudků, tržních ocenění a obvyklých cen.

Práce pro katastr nemovitostí

  • Geometrické plány pro zaměřování budov
  • Geometrické plány pro dělení pozemků a budov
  • Geometrické plány pro věcná břemena
  • Vytyčování hranic pozemků

Práce v inženýrské geodézii

  • Pro stavební a projekční firmy
  • Pro drobné stavebníky
  • Pro obce a města